Жашківська районна рада

Положення про президію районної ради

ПОЛОЖЕННЯ

  про Президію районної ради VІІ скликання

 

 

                                            І. Загальні  положення

1. Президія Жашківської районної ради Черкаської області (далі -президія) є дорадчим органом ради і створюється на весь період її повноважень.
         2. Президія утворюється для попередньої підготовки узгоджених пропозицій і рекомендацій з питань, що передбачається внести на розгляд ради та оперативних консультацій керівництва районної ради з депутатським корпусом.
         3. До складу президії входять: голова районної ради, його заступник, голова районної державної адміністрації, голови постійних комісій ради, голови депутатських фракцій і груп.
         4. У своїй діяльності президія керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, рішеннями ради, а також цим Положенням.
         5. Президію очолює голова районної ради, а у разі його відсутності – заступник голови ради.


ІІ. Організація роботи президії
      6. Організація роботи президії покладається на голову районної ради.

         7. Президія здійснює свою роботу у формі засідань. Президія може проводити розширені, виїзні, а також спільні засідання з колегією райдержадміністрації.
          8. Засідання президії скликає голова ради в міру необхідності і є правомочними, якщо в них беруть участь більшість членів від загального складу президії. На засідання президії можуть бути запрошені інші депутати з наданням їм права дорадчого голосу.
          9. Головує на засіданні президії голова районної ради або за його дорученням - заступник.
          10. Про дату, час і місце проведення засідання президії повідомляє виконавчий апарат районної ради не пізніше, як за один день до його початку. Матеріали до засідання надаються членам президії у день його проведення.
          11. Засідання президії ради протоколюються. Ведення протоколу засідання президії ради здійснює виконавчий апарат ради. Протокол засідання підписується головуючим на засіданні.
          12. Президія ухвалює рішення, які мають дорадчий характер. Рішення президії приймаються більшістю голосів загального сладу.
          13. Забезпечує роботу президії ради виконавчий апарат ради.

 

 

                            ІІІ. Основні функції і повноваження президії
          14. Президія ради:
          а) готує пропозиції про скликання чергових і позачергових сесій ради, їх порядку денного;
          б) здійснює підготовку до сесії ради питань, які вносяться на її розгляд; забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців, організовує контроль за їх виконанням;
          в) координує діяльність постійних комісій, депутатських фракцій і груп, сприяє організації виконання їх рекомендацій і зауважень;
          г) забезпечує підготовку пропозицій щодо делегування районній державній адміністрації окремих повноважень районної ради;
          д) організовує проведення звітів депутатів перед виборцями, вжиття заходів щодо реалізації висловлених на них пропозицій і зауважень;
          ж) забезпечує організацію і контроль внесених депутатами пропозицій і зауважень, звернень громадян, доручень виборців;
          з) організовує взаємодію районної ради з трудовими колективами, громадськими організаціями, самодіяльними об’єднаннями і формуваннями громадян у вирішенні питань місцевого життя;
          15. Ухвалення президією ради рішень з питань, що потребують попереднього розгляду відповідними постійними комісіями, не допускається.
          16. Процедура проведення засідань президії ради аналогічна до процедури роботи постійних комісій ради.