Жашківська районна рада

Оголошення

 

ОГОЛОШЕННЯ

Перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі:

 на заміщення вакантної посади директора Червонокутського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів Жашківської районної ради Черкаської області Волощенко Наталію Петрівну;

на заміщення вакантної посади директора Кривчунського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів Жашківської районної ради Черкаської області Кирилюк Зою Василівну.

   Також  повідомляємо, що на заміщення вакантної посади директора Охматівського закладу загальної середньої освіти I-II ступенів Жашківської районної ради Черкаської області документів від кандидатів не надійшло.

 

                                 ОГОЛОШЕННЯ

Відповідно до рішення Жашківської районної ради від 27.07.2010 №35-10/V “Про районну Дошку пошани” оголошується конкурс по висуненню кандидатур для занесення на районну Дошку пошани. Висунення кандидатур для занесення на району Дошку пошани здійснюється у трудових колективах установ, організацій, підприємств різних форм власності. До 31 липня на ім’я голови комісії подаються подання про занесення на районну Дошку пошани від трудових колективів установ, організацій, підприємств різних форм власності. Разом із поданням додається характеристика заслуг працівника, високих здобутків у професійній діяльності, активна участь у суспільному житті колективу, громади, відзначення нагородами різних рівнів, що стане підставою для порушення клопотання.

 

 

 

 

В зв’язку з закінченням терміну дії списку присяжних Жашківського районного суду Черкаської,

Жашківська районна рада
ОГОЛОШУЄ ПОШУК КАНДИДАТІВ В ПРИСЯЖНІ
Жашківського районного суду Черкаської області
для формування нового списку присяжних.

Підстава: Подання Територіального управління Державної судової адміністрації України у Черкаській області від 16.10.2019 №03-1547/19.
Необхідна кількість присяжних - 20 осіб.

Якщо Ви постійно проживаєте на території, на яку поширюється юрисдикція Жашківського районного суду Черкаської області, та виявили бажання бути присяжним, просимо подавати до Жашківської районної ради за адресою: вул. Захисників України, 19 м. Жашків, Черкаської області такі документи:
1. Власноручно написану заяву про включення до списку присяжних Жашківського районного суду Черкаської області.
2. Ксерокопії паспорта громадянина України (1 - 4 сторінка та сторінка з інформацією про останнє місце проживання).
Або ксерокопію паспорта громадянина України у вигляді ID-картки та довідку про реєстрацію місця проживання або місця перебування.
5. Автобіографію.


Довідки за телефоном: (04747) 6-11-53.

 

Хто може стати присяжним?

Відповідно до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” присяжним може бути обраний громадянин України, який досяг 30 років і постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду.

       Хто не може бути присяжним?

       Присяжними не можуть бути громадяни, які:

1. Визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними.
2. Які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов'язків присяжного.
3. Які мають незняту чи непогашену судимість.
4. Народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, судді, прокурори, працівники правоохоронних органів (органів правопорядку), військовослужбовці, працівники апаратів судів, інші державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, адвокати, нотаріуси, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя.
5. Особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення.
6.Громадяни, які досягли шістдесяти п'яти років.
7. Особи, які не володіють державною мовою.

 

        Гарантії прав присяжних.

        За присяжними на час виконання ними обов’язків у суді за місцем основної роботи зберігаються всі гарантії та пільги, визначені законом. Час виконання присяжним обов’язків у суді зараховується до всіх видів трудового стажу. Звільнення присяжного з роботи або переведення на іншу роботу без його згоди під час виконання ним обов’язків у суді не допускається.
         На присяжних поширюються гарантії незалежності і недоторканності суддів, установлені законом, на час виконання ними обов’язків із здійснення правосуддя. За обґрунтованим клопотанням присяжного заходи безпеки щодо нього можуть уживатися і після закінчення виконання цих обов’язків.

Присяжні є суб’єктами декларування.

Відповідно до підпункту “ґ” пункту 1 статті 3 Закону України “Про запобігання корупції” до суб'єктів декларування та відповідальності за корупційні правопорушення відносяться присяжні (під час виконання ними обов’язків у суді), тобто, під час залучення до розгляду конкретної справи.
          У особи з моменту виконання обов'язків присяжного, виникає зобов’язання подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

 

 

 

 

 

Леміщиська сільська рада

Оголошення

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

про оголошення конкурсу

«04.03.2020 о 9.00 в залі засідань Жашківської районної ради буде проведено конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки вартості комунального майна, розташованого за адресою: м.Жашків, вул. Лікарняна, 19.

Об’єкти оцінки, мета:

МЕТА: розрахунок орендної плати для продовження

дії договорів оренди з ФОП Коломієць Наталією Владиславівною.

Орендодавець – КНП “Жашківська ЦРЛ”:

визначена частина нежитлового приміщення, що знаходиться на першому поверсі одноповерхової будівлі КНП “Жашківська ЦРЛ”, площею 18,58 кв.м.

 

Кінцевий термін подання конкурсної документації 26.02.2020 до 17.00.

Претенденти подають до комісії конкурсну  документацію в запечатаному конверті,  на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс»  із зазначенням об’єкта і дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

     До підтверджуючих  документів належать:

      - заява про  участь  у  конкурсі  за встановленою формою;

     - копії установчого документа претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);

     - копії кваліфікаційних документів оцінювачів,  які працюють  у штатному  складі  і  яких  буде  залучено  до проведення оцінки та підписання  звіту  про  оцінку  майна;

     - письмові згоди  оцінювачів,  яких  буде  додатково   залучено претендентом  до  проведення  робіт  з  оцінки  майна та підписання звіту про  оцінку майна, завірені їхніми  особистими  підписами,  а  також   копії   кваліфікаційних документів оцінювачів;

    - копія сертифіката  суб'єкта  оціночної  діяльності,  виданого претенденту Фондом державного майна України;

     - інформація про претендента (документ,  який містить відомості про  претендента  щодо  його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним,  з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо);

     - згода на обробку персональних даних.

     Конкурсна пропозиція претендентів  подається  в  запечатаному конверті і  має містити:

-  пропозицію  щодо  ціни  виконання робіт, окремо зазначити вартість рецензії  на звіт про експертну оцінку нерухомості;

-  пропозицію щодо строку виконання  робіт всіх об’єктів (у  календарних днях).

Вимоги до претендентів:

     відповідна кваліфікація оцінювачів, що має підтверджуватися   чинними кваліфікаційними документами  оцінювачів (кваліфікаційне свідоцтво) та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності);

     досвід суб'єкта оціночної  діяльності  у  проведенні  оцінки майна, зокрема подібного майна;

     перелік оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання  звіту  про  оцінку  майна,  їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна, та їх письмові згоди.

         За додатковою інформацією та для подання документів звертатися до Жашківської районної ради:

         адреса: 19200, місто Жашків, вул. Захисників України, 19,

 телеф.: 6-11-53, 6-11-56.»

 

 

Оголошення 

про проведення кущових навчань в рамках розробки

Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2021-2023 роки

____________________________

Шановні депутати!

Нагадуємо Вам про обов’язок декларування!

Згідно статті 45 Закону України «Про запобігання  корупції» особи уповноваженні на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та  депутати місцевих рад  усіх рівнів  зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства  з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

Декларація заповнюється та подається особисто суб’єктом декларування на веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції через власний персональний електронний кабінет суб’єкта декларування у системі Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, шляхом заповнення електронної форми. 

_____________________________________________________

Леміщиська сільська рада. Паспорти бюджетних програм

_________________________________________

 Увага, навчання!

10 лютого 2020 року

Стратегічні пріоритети розвитку Черкаської області на період 2021-2027 роки

ІНФОРМАЦІЯ про оголошення конкурсу

 

«13.02.2020 о 9.00 в залі засідань Жашківської районної ради буде проведено конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки вартості комунального майна, розташованого за адресою: м.Жашків, вул. Лікарняна, 19а.

Об’єкти оцінки, мета:

МЕТА: розрахунок орендної плати для продовження

дії договорів оренди з ФОП Карпусь Олена Борисівна , ФОП Стефанюк Олександр Ярославович, ФОП Гарачук Григорій Михайлович.

Орендодавець – КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги Жашківського району”:

визначена частина нежитлового приміщення, що знаходиться на першому поверсі двоповерхової нежитлової будівлі КНП “Центр ПМСД”, площею 18,0 кв.м.;

визначена частина нежитлового приміщення, що знаходиться на першому поверсі двоповерхової нежитлової будівлі КНП “Центр ПМСД””, площею 11,5 кв.м.;

визначена частина нежитлового приміщення, що знаходиться на першому поверсі двоповерхової нежитлової будівлі КНП “Центр ПМСД””, площею 52,0 кв.м.

 

Кінцевий термін подання конкурсної документації 06.02.2020 до 17.00.

Претенденти подають до комісії конкурсну  документацію в запечатаному конверті,  на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс»  із зазначенням об’єкта і дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

     До підтверджуючих  документів належать:

      - заява про  участь  у  конкурсі  за встановленою формою;

     - копії установчого документа претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);

     - копії кваліфікаційних документів оцінювачів,  які працюють  у штатному  складі  і  яких  буде  залучено  до проведення оцінки та підписання  звіту  про  оцінку  майна;

     - письмові згоди  оцінювачів,  яких  буде  додатково   залучено претендентом  до  проведення  робіт  з  оцінки  майна та підписання звіту про  оцінку майна, завірені їхніми  особистими  підписами,  а  також   копії   кваліфікаційних документів оцінювачів;

    - копія сертифіката  суб'єкта  оціночної  діяльності,  виданого претенденту Фондом державного майна України;

     - інформація про претендента (документ,  який містить відомості про  претендента  щодо  його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним,  з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо);

     - згода на обробку персональних даних.

     Конкурсна пропозиція претендентів  подається  в  запечатаному конверті і  має містити:

-  пропозицію  щодо  ціни  виконання робіт, окремо зазначити вартість рецензії  на звіт про експертну оцінку нерухомості;

-  пропозицію щодо строку виконання  робіт всіх об’єктів (у  календарних днях).

Вимоги до претендентів:

     відповідна кваліфікація оцінювачів, що має підтверджуватися   чинними кваліфікаційними документами  оцінювачів (кваліфікаційне свідоцтво) та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності);

     досвід суб'єкта оціночної  діяльності  у  проведенні  оцінки майна, зокрема подібного майна;

     перелік оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання  звіту  про  оцінку  майна,  їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна, та їх письмові згоди.

         За додатковою інформацією та для подання документів звертатися до Жашківської районної ради:

         адреса: 19200, місто Жашків, вул. Захисників України, 19,

 телеф.: 6-11-53, 6-11-56.»

         

    Червонокутська сільська рада рішення №65-1/VII від 24.12.2019 "Про сільський бюджет Червонокутської сільської ради на 2020 рік" з додатками

_______________________

                Новогребельська сільська рада рішення №45-1/VII від 24.12.2019 "Про сільський бюджет Новогребельської сільської ради на 2020 рік" з додатками

_____________________

Сорокотязька сільська рада рішення №40-4/VII від 24.12.2019 "Про Сорокотязький сільський бюджет на 2020 рік" з додатками

__________________________

Олександрівська сільська рада рішення №45-2/VII від 24.12.2019 «Про сільський бюджет на 2020 рік» з додатками

____________________________________________

Тетерівська сільська рада  рішення  «Про сільський бюджет на 2020 рік»  з додатками

___________________________________

Жашківська районна рада

Про затвердження паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

______________________________________________

 

                                                                  ВОРОНЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  Р А Д А   Р І Ш Е Н Н Я

від  24.12.2019 №  30-10/ VІІ "Про сільський бюджет  на  2020 рік"

з додатком

________________________________________________________________

Рішення Кривчунської сільської ради

№52-15/VII від 24.12.2019

"Про сільський бюджет на 2020 рік"

_______________________________________________________________

Рішення "Про сільський бюджет Леміщиської сільської ради на 2020 рік"

З ДОДАТКАМИ

__________________________________________________________

Рішення Хижнянської сільської ради від 24.12.2019 №53-1/VII

Про сільський бюджет на 2020 рік 

ДОДАТКИ ДО РІШЕННЯ

_____________________________________________

 

Рішення Пугачівської сільської ради

від 23.12.2019 №78-1/VII

"Про бюджет Пугачівської сільської ради на 2020 рік " з додатками

______________________________________________________________________________

ЛЕМІЩИСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА

ЖАШКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І ШЕ Н Н Я

_______________________________________________________

Філія Державної установи «Центр пробації»   в Черкаській області 

Керівництво:

Контактні дані:

 

Сторінка в Facebook:

 

Культенко Олександр Миколайович, начальник філії

Адреса: вул. Гоголя, 337, м. Черкаси, 18015

Телефон: 096 949 92 71

E-mail: : chs1@probation.gov.ua

 

https://www.facebook.com/probation.cherkassy

Графік роботи:

понеділок - четвер з 9-00 до18-00

п’ятниця: з 9-00 до16-45

обідня перерва:  13-00 - 13-45

вихідний : субота, неділя

 

Завдання і функції уповноважених органів з питань з питань пробації визначені Законом України «Про пробацію», Кримінальним, Кримінальним процесуальним, Кримінально-виконавчим кодексами України та іншими законами України.

ПРОБАЦІЯ - ЦЕ ...

 1. забезпечення безпеки  суспільства (громади) шляхом запобігання вчиненню правопорушень;
 2. надання суду інформації, що характеризує обвинувачену особу для прийняття справедливого рішення (складення досудової доповіді);
 3. організація виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі;
 4. пробаційний нагляд: контроль за особою, яка вчинила правопорушення, а також допомога, спрямована на підтримку такої особи в суспільстві (консультації, мотивування до змін, сприяння у вирішенні проблемних питань);
 5. допомога особі, яка готується  до звільнення з місць позбавлення волі, в адаптації до життя в суспільстві.

 

ДО КОГО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ПРОБАЦІЯ?

 1. особа, щодо якої складається досудова доповідь;
 2. особа, засуджена до покарання, що не пов’язане з позбавленням волі, як от: заборона обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадські та виправні роботи;
 3. особа, якій покарання у виді позбавлення волі замінено на покарання у виді громадських або виправних робіт;
 4. особа, звільнена з випробувальним терміном від відбування покарання у виді позбавлення (обмеження) волі;
 5. звільнена від відбування покарання вагітна жінка та жінка, яка має дитину віком до трьох років;
 6. особа, яка готується до звільнення з місць позбавлення волі.

ВИДИ ПРОБАЦІЇ:

 1. Досудова пробація – забезпечення суду інформацією, що характеризує особу, яка обвинувачується у вчиненні правопорушення, з метою врахування обставин її життя для прийняття судом справедливого рішення про міру її відповідальності (складення досудової доповіді).
 2. Наглядова пробація - здійснення наглядових та соціально-виховних заходів: надання психологічної, консультативної та інших видів допомоги, сприяння працевлаштуванню, залучення до навчання, участь у виховних заходах та соціально-корисній діяльності, проведення індивідуально-профілактичної роботи відносно особи, до якої застосовується пробація.
 3. Пенітенціарна пробація - це допомога особі, яка готується до звільнення з місць позбавлення волі у трудовому та побутовому влаштуванні за обраним нею місцем проживання, влаштування до закладів охорони здоров"я та сприяння в адаптації до життя у суспільстві.

 

Додатково: Запрошуємо до співпраці небайдужих громадян в якості волонтерів пробації.

 

Підрозділи філії Державної установи «Центр пробації» в Черкаській області

Назва підрозділу

Юридична адреса (адреса для листування)

Контактний телефон

Електронна адреса

Соснівський районний відділ

18015, м. Черкаси, вул. Гоголя, 337

(096) 949 92 71

chs2@probation.gov.ua

Придніпровський районний відділ

18015, м. Черкаси, вул. Гоголя, 337

(096) 949 92 71

сhs3@probation.gov.ua

Черкаський районний відділ

18015, м. Черкаси, вул. Гоголя, 337

(096) 949 92 71

chs4@probation gov.ua

 

Звенигородський міськрайонний сектор

20200, м. Звенигородка, вул. М. Грушевського, 131

(097) 786 69 75

chs5@probation.gov.ua

 

Городищенський районний сектор

19500, м. Городище, вул. Першого Травня, 90.

(04734) 2-16-96

сhs6@probation.gov.ua

Драбівський районний сектор

19800, смт. Драбів, вул. Центральна, 67

(068) 712 76 59

 

chs7@probation.gov.ua

Жашківський районний сектор

19200, м. Жашків, вул. Миру, 2

 (093) 420 52 54

chs8@probation.gov.ua

Золотоніський міськрайонний відділ

19700, м. Золотоноша, вул. Січова, 6

(097) 986 63 88 

(093) 472 98 10

chs9@probation.gov.ua

Канівський міськрайонний відділ

19000, м. Канів, вул. Енергетиків, 86

(073) 053 00 55

chs10@probation.gov.ua

Катеринопільський районний сектор

20500, смт. Катеринопіль, вул. Семена Гризла, 12

(068) 549 55 26

chs11@probation.gov.ua

Корсунь-Шевченківський районний сектор

19400, м. Корсунь-Шевченківський,  провул. Жаданенка, 4-А

(097) 483 91 58

chs12@probation.gov.ua

Кам"янський районний сектор

20800, м. Кам’янка, вул. Пушкіна, 48

(093) 421 29 56

chs13@probation.gov.ua

 

Лисянський районний сектор

19300, смт. Лисянка провул. Поштовий, 8.

(068) 699 78 41

chs14@probation.gov.ua

Монастирищенський районний сектор

19100, м. Монастирище, вул. Гагаріна, 8

(098) 278 32 78

chs15@probation.gov.ua

 

Маньківський районний сектор

20100, смт. Маньківка, вул. Соборна, 55

(096) 761 31 09

chs16@probation.gov.ua

Смілянський міськрайонний відділ

20700, м. Сміла, вул. Василя Стуса, 48-А

(067) 259 85 32

(093) 360 12 85

chs17@probation.gov.ua

 

Тальнівський районний сектор

20400, м. Тальне, вул. Гагаріна, 38

(096) 516 43 23

chs18@probation.gov.ua

Уманський міськрайонний відділ

20300, м. Умань, вул. Європейська, 27; м. Умань вул. Незалежності, 35

(067) 398 32 74   

chs19@probation.gov.ua

 

Христинівський районний сектор

20000, м. Христинівка, вул. Ювілейна, 18

(097) 266 51 33 

chs20@probation.gov.ua

Чигиринський районний сектор

20900, м. Чигирин, вул. Богдана Хмельницького, 55

(095) 596 97 40 

(093) 976 91 82 

chs21@probation.gov.ua

Чорнобаївський районний сектор

19900, смт. Чорнобай, вул. Центральна, 211

(098) 888 13 99

(063) 301 58 11

chs22@probation.gov.ua

Шполянський районний сектор

20603, м. Шпола,вул. Волонтерська, 24

(097) 960 63 80

chs23@probation.gov.ua

 

 

 

 

 

 Жашківський районний сектор

філії Державної установи «Центр пробації»              в Черкаській області

Керівництво:

Контактні дані:

 

Сторінка в Facebook:

 

Піддубняк Максим Васильович, начальник сектору

Адреса: вул. Миру, 2, м. Жашків, 19201

Телефон: 093 420-52-54

E-mail: : chs8@probation.gov.ua

 

https://www.facebook.com/probation.cherkassy

Графік роботи:

понеділок - четвер з 9-00 до18-00

п’ятниця: з 9-00 до16-45

обідня перерва:  13-00 - 13-45

вихідний : субота, неділя

 

 

ПРОБАЦІЯ - ЦЕ ...

 1. забезпечення безпеки  суспільства шляхом запобігання вчиненню правопорушень;
 2. надання суду інформації, що характеризує обвинувачену особу для прийняття справедливого рішення (складення досудової доповіді);
 3. організація виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі;
 4. пробаційний нагляд: контроль за особою, яка вчинила правопорушення, а також допомога, спрямована на підтримку такої особи в суспільстві (консультації, мотивування до змін, сприяння у вирішенні проблемних питань);
 5. допомога особі, яка готується  до звільнення з місць позбавлення волі, в адаптації до життя в суспільстві.

ВИДИ ПРОБАЦІЇ:

 1. Досудова пробація – забезпечення суду інформацією, що характеризує особу, яка обвинувачується у вчиненні правопорушення, з метою врахування обставин її життя для прийняття судом справедливого рішення про міру її відповідальності (складення досудової доповіді).
 2. Наглядова пробація - здійснення наглядових та соціально-виховних заходів: надання психологічної, консультативної та інших видів допомоги, сприяння працевлаштуванню, залучення до навчання, участь у виховних заходах та соціально-корисній діяльності, проведення індивідуально-профілактичної роботи відносно особи, до якої застосовується пробація.
 3. Пенітенціарна пробація - це допомога особі, яка готується  до звільнення з місць позбавлення волі у трудовому та побутовому влаштуванні за обраним нею місцем проживання, влаштування до закладів охорони здоров"я та сприяння в адаптації до життя у суспільстві.

 

ДО КОГО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ПРОБАЦІЯ?

 1. особа, щодо якої складається досудова доповідь;
 2. особа, засуджена до покарання, що не пов’язане з позбавленням волі, як от: заборона обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадські та виправні роботи;
 3. особа, якій покарання у виді позбавлення волі замінено на покарання у виді громадських або виправних робіт;
 4. особа, звільнена з випробувальним терміном від відбування покарання у виді позбавлення (обмеження) волі;
 5. звільнена від відбування покарання вагітна жінка та жінка, яка має дитину віком до трьох років
 6. особа, яка готується до звільнення з місць позбавлення волі.

 

 

 

 

Виконавчий комітет Леміщиської сільської рада інформує!

Виконавчий комітет Леміщиської сільської ради