Жашківська районна рада
Жашківський район, Черкаська область

Оголошення

В зв’язку з закінченням 22.02.2020 терміну дії списку присяжних  Жашківського районного суду Черкаської 22.02.2017 № 12-36/VІІ “Про затвердження списку присяжних Жашківського районного суду Черкаської області”,

Жашківська районна рада

ОГОЛОШУЄ ПОШУК КАНДИДАТІВ В ПРИСЯЖНІ

Жашківського районного суду Черкаської області

для формування нового списку присяжних.

Підстава: Подання Територіального управління Державної судової адміністрації України у Черкаській області від 16.10.2019 №03-1547/19.

Необхідна кількість присяжних - 20 осіб.

Якщо Ви постійно проживаєте на території, на яку поширюється юрисдикція Жашківського районного суду Черкаської області, та виявили бажання бути присяжним, просимо подавати до 02 грудня 2019 року  до Жашківської районної ради за адресою: вул. Захисників України, 19 м. Жашків, Черкаської області такі документи:

 1. Власноручно написану заяву про включення до списку присяжних  Жашківського районного суду Черкаської області.
 2. Ксерокопії паспорта громадянина України (1 - 4 сторінка та сторінка з інформацією про останнє місце проживання).

Або ксерокопію паспорта громадянина України у вигляді ID-картки  та довідку про реєстрацію місця проживання або місця перебування.

 1. Документ, що підтверджує відсутність судимостей.
 2. Документ, що підтверджує відсутність хронічних психічних чи інших захворювань, що перешкоджають виконанню обов'язків присяжного.
 3. Автобіографію.

Довідки за телефоном: (04747) 6-11-56.

Довідкова інформація:

 Присяжним є особа, яка у випадках, визначених процесуальним законом, та за її згодою вирішує справи у складі суду разом із суддею або залучається до здійснення правосуддя.

Справи, до розгляду яких залучаються присяжні

Цивільні справи про:

 • обмеження, поновлення цивільної дієздатності особи або визнання недієздатною;
 • визнання особи безвісно відсутньою чи померлою;
 • усиновлення;
 • надання особі психіатричної допомоги;
 • примусову госпіталізацію особи до протитуберкульозного закладу;

Кримінальні справи щодо злочинів, за вчинення яких передбачено довічне позбавлення волі. Такі справи за клопотанням обвинуваченого слухаються судом присяжних у складі двох професійних суддів та трьох присяжних.

Хто може стати присяжним?

Відповідно до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” присяжним може бути обраний громадянин України, який досяг 30 років і постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду.

Хто не може бути присяжним?

Присяжними не можуть бути громадяни, які:

1. Визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними.

2. Які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов'язків присяжного.

3. Які мають незняту чи непогашену судимість.

4. Народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, судді, прокурори, працівники правоохоронних органів (органів правопорядку), військовослужбовці, працівники апаратів судів, інші державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, адвокати, нотаріуси, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя.

5. Особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення.

6. Громадяни, які досягли шістдесяти п'яти років.

7. Особи, які не володіють державною мовою.

Гарантії прав присяжних

Присяжним за час виконання ними обов’язків у суді виплачується винагорода.

За присяжними на час виконання ними обов’язків у суді за місцем основної роботи зберігаються всі гарантії та пільги, визначені законом. Час виконання присяжним обов’язків у суді зараховується до всіх видів трудового стажу. Звільнення присяжного з роботи або переведення на іншу роботу без його згоди під час виконання ним обов’язків у суді не допускається.

На присяжних поширюються гарантії незалежності і недоторканності суддів, установлені законом, на час виконання ними обов’язків із здійснення правосуддя. За обґрунтованим клопотанням присяжного заходи безпеки щодо нього можуть уживатися і після закінчення виконання цих обов’язків.

Присяжні є суб’єктами декларування

Відповідно до підпункту “ґ” пункту 1 статті 3 Закону України “Про запобігання корупції” до суб'єктів декларування та відповідальності за корупційні правопорушення відносяться присяжні (під час виконання ними обов’язків у суді), тобто, під час залучення до розгляду конкретної справи.

У особи з моменту виконання обов'язків присяжного, виникає зобов’язання подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

 

 

                                                                                  ІНФОРМАЦІЯ про оголошення конкурсу

«20.11.2019  о 9.00 в залі засідань Жашківської районної ради буде проведено конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності (експерта) для визначення технічного стану автомобіля з метою подальшого списання.

Об’єкт оцінки:

автомобіль ІЖ 27-15, державний номер 16-40 ЧКН, рік випуску 1989, який знаходиться за адресою: м. Жашків, вул. Шевченка, 50 (бувший Жашківський МНВК).

Мета: визначення технічного стану автомобіля з метою подальшого списання.

Кінцевий термін подання конкурсної документації 13.11.2019 до 17.00.

Претенденти подають до комісії конкурсну  документацію в запечатаному конверті,  на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс»  із зазначенням об’єкта і дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

     До підтвердних  документів належать:

     - заява про  участь  у  конкурсі  за встановленою формою;

     - копії установчого документа претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);

     - копії кваліфікаційних документів оцінювачів,  які працюють  у штатному  складі  і  яких  буде  залучено  до проведення оцінки та підписання  звіту  про  оцінку  майна;

     - письмові згоди  оцінювачів,  яких  буде  додатково   залучено претендентом  до  проведення  робіт  з  оцінки  майна та підписання звіту про  оцінку майна, завірені їхніми 
особистими  підписами,  а  також   копії   кваліфікаційних документів оцінювачів;

    - копія сертифіката  суб'єкта  оціночної  діяльності,  виданого претенденту Фондом державного майна України;

     - інформація про претендента (документ,  який містить відомості про  претендента  щодо  його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним,  з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо);

     - згода на обробку персональних даних.

     Конкурсна пропозиція претендентів  подається  в  запечатаному конверті і  має містити:

-  пропозицію  щодо  ціни  виконання робіт;

-  пропозицію щодо строку виконання  робіт всіх об’єктів (у  календарних днях).

Вимоги до претендентів:

     відповідна кваліфікація оцінювачів, що має підтверджуватися   чинними кваліфікаційними документами  оцінювачів (кваліфікаційне свідоцтво) та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності);

     досвід суб'єкта оціночної  діяльності  у  проведенні  оцінки майна, зокрема подібного майна;

     перелік оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання  звіту  про  оцінку  майна,  їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна, та їх письмові згоди.

         За додатковою інформацією та для подання документів звертатися до Жашківської районної ради:

         адреса: 19200, місто Жашків, вул. Захисників України, 19, телеф.: 6-11-55, 6-11-56.»

             

     Анонс!  Перший земельний форум "Доступ до фінансів та лізингу"

                                                                                                           

 

 Оголошення

      Відповідно до ст. 25, 26 Закону України «Про освіту», Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти, затвердженого рішенням Жашківської районної ради від 08.08.2018 №26-8/VII, наказу відділу освіти Жашківської районної державної адміністрації  «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Конельськопопівського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів Жашківської районної ради Черкаської області» від 30.10.2019 № 48 відділ освіти Жашківської районної державної адміністрації  оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Конельськопопівського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів Жашківської районної ради Черкаської області

Відділ освіти Жашківської  районної державної адміністрації  знаходиться за адресою: 19201 Черкаська обл. м.Жашків, вул.Соборна, 56.

Умови оплати праці: посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів  України від 30.08.2002р. №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», Постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2007р. №643 «Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки», наказу МОН від 26.09.2005р. №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».

Вимоги до кандидата: посаду керівника закладу загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типу та форм власності може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психологічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає особисто конкурсній комісії такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 • копії документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);
 • копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;
 • довідку про відсутність судимості;
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, які підтверджують її професійні та/або моральні якості. 

Реєстрація документів від претендента на заміщення вакантної посади  директора Конельськопопівського  закладу загальної середньої освіти I-III ступенів Жашківської районної ради Черкаської області здійснюється у відділі освіти Жашківської районної державної адміністрації уповноваженою особою – юристом відділу освіти.

Строк подання документів – до 29 листопада 2019 року.

У разі невідповідності наданих документів встановленим вимогам,  претендентом на заміщення вакантної посади до конкурсного відбору не допускається.

Конкурс передбачає складання кваліфікаційного письмового іспиту та проведення співбесіди, які проводяться за напрямами:

- перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту»,  «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року №988-р;

-перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;

- публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведення презентації.

Конкурс відбудеться у приміщенні відділу освіти райдержадміністрації (19201, Черкаська обл.,  м.Жашків, вул.Соборна, 56):  06 грудня о 12.00 год.

Результати конкурсного відбору оприлюднюються на офіційних сайтах  Жашківської районної ради та відділу освіти райдержадміністрації.

За додатковою інформацією про проведення конкурсного відбору звертатись до відділу освіти Жашківської РДА (19201, Черкаська обл.,  м.Жашків, вул.Соборна, 56, тел..6-07-26) до уповноваженої особи - юриста відділу освіти.

                         

        Оголошення

      Відповідно до ст. 25, 26 Закону України «Про освіту», Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти, затвердженого рішенням Жашківської районної ради від 08.08.2018 №26-8/VII, наказу відділу освіти Жашківської районної державної адміністрації  «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Тетерівського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів Жашківської районної ради Черкаської області» від 30.10.2019 №47 відділ освіти Жашківської районної державної адміністрації  оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Тетерівського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів Жашківської районної ради Черкаської області

Відділ освіти Жашківської  районної державної адміністрації  знаходиться за адресою: 19201 Черкаська обл. м.Жашків, вул.Соборна, 56.

Умови оплати праці: посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів  України від 30.08.2002р. №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», Постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2007р. №643 «Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки», наказу МОН від 26.09.2005р. №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».

Вимоги до кандидата: посаду керівника закладу загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типу та форм власності може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психологічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає особисто конкурсній комісії такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 • копії документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);
 • копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;
 • довідку про відсутність судимості;
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, які підтверджують її професійні та/або моральні якості. 

Реєстрація документів від претендента на заміщення вакантної посади  директора Тетерівського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів Жашківської районної ради Черкаської області здійснюється у відділі освіти Жашківської районної державної адміністрації уповноваженою особою – юристом відділу освіти.

Строк подання документів – до 29 листопада 2019 року.

У разі невідповідності наданих документів встановленим вимогам,  претендентом на заміщення вакантної посади до конкурсного відбору не допускається.

Конкурс передбачає складання кваліфікаційного письмового іспиту та проведення співбесіди, які проводяться за напрямами:

- перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту»,  «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепсії реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року №988-р;

-перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;

- публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведення презентації.

Конкурс відбудеться у приміщенні відділу освіти райдержадміністрації (19201, Черкаська обл.,  м.Жашків, вул.Соборна, 56):  06 грудня о 10.00 год.

Результати конкурсного відбору оприлюднюються на офіційних сайтах  Жашківської районної ради та відділу освіти райдержадміністрації.

За додатковою інформацією про проведення конкурсного відбору звертатись до відділу освіти Жашківської РДА (19201, Черкаська обл.,  м.Жашків, вул.Соборна, 56, тел..6-07-25) до уповноваженої особи юриста відділу освіти.

 

 

 

Оголошення

про намір передати майно в оренду

        Комунальне некомерційне підприємство “Жашківська центральна районна лікарня” Жашківської районної ради Черкаської області  оголошує про намір передачі в оренду на конкурсних засадах нежитлового приміщення, яке знаходиться на 2 поверсі стаціонарного корпусу, площею 13,7 кв.м., розміщеного за адресою: м. Жашків, вул. Лікарняна, 19

          На цей час в оренді, у заставі та податковій заставі не перебуває.

Кінцевий термін прийняття заяв – 4 листопада 2019 року за адресою вул. Лікарняна, 19,  м. Жашків Черкаська область, Комунальне некомерційне підприємство “Жашківська центральна районна лікарня” Жашківської районної ради Черкаської області,  (т.в.о. головного лікаря).

Телефон для довідок 6-09-35

ІНФОРМАЦІЯ про оголошення конкурсу

«28.10.2019 о 9.00 в залі засідань Жашківської районної ради буде проведено конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки вартості комунального майна.

Об’єкти оцінки, мета:

МЕТА: розрахунок орендної плати для продовження

дії договору оренди:

орендодавець – Жашківський  районний будинок культури

ім.Порфирія Демуцького:

- визначеної частини нежитлового підвального приміщення кінотеатру “Космос”, площею 80,6 кв.м. за адресою: м. Жашків, вул. Захисників України, 3 (орендар – ФОП Тертер’ян Ю.В.).

- МЕТА: визначення орендної плати за перший (базовий) місяць.

орендодавець – КНП “Жашківська ЦРЛ”:

- визначеної частини нежитлового приміщення на другому поверсі п’ятиповерхового стаціонарного корпусу Жашківської ЦРЛ, площею 13,7 кв.м. за адресою: м. Жашків, вул. Лікарняна, 19.

Кінцевий термін подання конкурсної документації 21.10.2019 до 17.00.

Претенденти подають до комісії конкурсну  документацію в запечатаному конверті,  на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс»  із зазначенням об’єкта і дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

     До підтверджуючих  документів належать:

      - заява про  участь  у  конкурсі  за встановленою формою;

     - копії установчого документа претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);

     - копії кваліфікаційних документів оцінювачів,  які працюють  у штатному  складі  і  яких  буде  залучено  до проведення оцінки та підписання  звіту  про  оцінку  майна;

     - письмові згоди  оцінювачів,  яких  буде  додатково   залучено претендентом  до  проведення  робіт  з  оцінки  майна та підписання звіту про  оцінку майна, завірені їхніми  особистими  підписами,  а  також   копії   кваліфікаційних документів оцінювачів;

    - копія сертифіката  суб'єкта  оціночної  діяльності,  виданого претенденту Фондом державного майна України;

     - інформація про претендента (документ,  який містить відомості про  претендента  щодо  його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним,  з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо);

     - згода на обробку персональних даних.

     Конкурсна пропозиція претендентів  подається  в  запечатаному конверті і  має містити:

-  пропозицію  щодо  ціни  виконання робіт, окремо зазначити вартість рецензії  на звіт про експертну оцінку нерухомості;

-  пропозицію щодо строку виконання  робіт всіх об’єктів (у  календарних днях).

Вимоги до претендентів:

     відповідна кваліфікація оцінювачів, що має підтверджуватися   чинними кваліфікаційними документами  оцінювачів (кваліфікаційне свідоцтво) та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності);

     досвід суб'єкта оціночної  діяльності  у  проведенні  оцінки майна, зокрема подібного майна;

     перелік оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання  звіту  про  оцінку  майна,  їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна, та їх письмові згоди.

         За додатковою інформацією та для подання документів звертатися до Жашківської районної ради:

         адреса: 19200, місто Жашків, вул. Захисників України, 19,

 телеф.: 6-11-53, 6-11-56.»

 

Шановні депутати!

08 жовтня 2019 року о 10.00 в залі засідання Жашківської районної ради відбудеться засідання 35  сесії районної ради сьомого скликання. 

Запрошуємо взяти участь у роботі сесії.

 

 

 

 

 

Головне управління ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
в Черкаській області

Управління обслуговування громадян

Жашківський відділ обслуговування громадян (сервісний центр)

Вул. Лікарняна, 5, м. Жашків, 19201    тел./факс (04747) 6-21-05     E-mail: 2309@ck.pfu.gov.ua

                     Направляємо лист Головного управління Державної казначейської служби України у Черкаській області від 30.08.2019 № 05-12-01-06/4440 про нові реквізити рахунків для зарахування зборів з окремих видів господарських операцій для врахування в роботі.

Рекомендуємо провести відповідну інформаційно-роз'яснювальну роботу:

- розмістити реквізити рахунків на стендах структурних підрозділів у відповідних адміністративно-територіальних одиницях;

- поінформувати нотаріусів, робочі місця яких знаходяться у відповідних адміністративно - територіальних одиницях.

Звертаємо увагу на те, що нові реквізити рахунків вступають у дію з 01 жовтня 2019 року.

(Нові реквізити в Додатоку)

 

Додаток:                  https://rada.info/upload/users_files/25673556/4b75e24fec5807eb60ac182332ac6226.pdf

 

Заступник начальника відділу

обслуговування громадян                                                                                                                              І. КУЛИБАБА

 

 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Леміщиської сільської ради №3 від 29.01.2019 "Про затвердження паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік"

До відома депутатів районної ради!

4 вересня 2019 року о 10.00  в залі засідань районної ради відбудеться  друге пленарне засідання 34 сесія районної ради сьомого скликання

Запрошуємо депутатів взяти участь у роботі сесії

 

ІНФОРМАЦІЯ про оголошення конкурсу

 

«26.08.2019  о 9.00 в залі засідань Жашківської районної ради буде проведено конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки вартості комунального майна.

Об’єкт оцінки, мета:

- визначення ринкової вартості рухомого, нерухомого майна Жашківської центральної районної лікарні за адресою: м.Жашків, вул.Лікарняна, 19.

Кінцевий термін подання конкурсної документації 19.08.2019 до 17.00.

Претенденти подають до комісії конкурсну  документацію в запечатаному конверті,  на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс»  із зазначенням об’єкта і дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

     До підтвердних  документів належать:

     - заява про  участь  у  конкурсі  за встановленою формою;

     - копії установчого документа претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);

     - копії кваліфікаційних документів оцінювачів,  які працюють  у штатному  складі  і  яких  буде  залучено  до проведення оцінки та підписання  звіту  про  оцінку  майна;

     - письмові згоди  оцінювачів,  яких  буде  додатково   залучено претендентом  до  проведення  робіт  з  оцінки  майна та підписання звіту про  оцінку майна, завірені їхніми 
особистими  підписами,  а  також   копії   кваліфікаційних документів оцінювачів;

    - копія сертифіката  суб'єкта  оціночної  діяльності,  виданого претенденту Фондом державного майна України;

     - інформація про претендента (документ,  який містить відомості про  претендента  щодо  його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним,  з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо);

     - згода на обробку персональних даних.

     Конкурсна пропозиція претендентів  подається  в  запечатаному конверті і  має містити:

-  пропозицію  щодо  ціни  виконання робіт, окремо зазначити вартість рецензії  на звіт про експертну оцінку нерухомості;

-  пропозицію щодо строку виконання  робіт всіх об’єктів (у  календарних днях).

Вимоги до претендентів:

     відповідна кваліфікація оцінювачів, що має підтверджуватися   чинними кваліфікаційними документами  оцінювачів (кваліфікаційне свідоцтво) та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності);

     досвід суб'єкта оціночної  діяльності  у  проведенні  оцінки майна, зокрема подібного майна;

     перелік оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання  звіту  про  оцінку  майна,  їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна, та їх письмові згоди.

         За додатковою інформацією та для подання документів звертатися до Жашківської районної ради:

         адреса: 19200, місто Жашків, вул. Захисників України, 19,

 телеф.: 6-11-55, 6-11-56.»

ІНФОРМАЦІЯ про оголошення конкурсу

 

«30.07.2019 о 9.00 в залі засідань Жашківської районної ради буде проведено конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки вартості комунального майна.

Об’єкти оцінки, мета:

МЕТА: розрахунок орендної плати для продовження

дії договорів оренди:

орендодавець – Жашківський  районний будинок культури

ім.Порфирія Демуцького:

 - визначена частина нежитлового приміщення районного будинку культури, площею 97,9 кв.м. за адресою: м.Жашків вул. Соборна, 49 (орендар – ФОП Власюк Л.М.);

визначена частина нежитлового приміщення районного будинку культури, площею 194,5 кв.м. за адресою: м.Жашків вул. Соборна, 49 (орендар – ФОП Кадук В.А.).

орендодавець – КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги Жашківського району”:

визначена частина нежитлового приміщення Вороненської амбулаторії, площею 40,0 кв.м. за адресою: Жашківський р-н, с.Вороне, вул.Миру,66 (орендар – ФОП Бойко Є.С.).

- МЕТА: визначення орендної плати за перший (базовий) місяць.

орендодавець -  районна централізована бібліотечна система:

визначена частина нежитлового приміщення районної ЦБС, площею 45,0 кв.м. за адресою: м.Жашків, вул..Соборна, 46.

Кінцевий термін подання конкурсної документації 23.07.2019 до 17.00.

Претенденти подають до комісії конкурсну  документацію в запечатаному конверті,  на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс»  із зазначенням об’єкта і дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

     До підтверджуючих  документів належать:

      - заява про  участь  у  конкурсі  за встановленою формою;

     - копії установчого документа претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);

     - копії кваліфікаційних документів оцінювачів,  які працюють  у штатному  складі  і  яких  буде  залучено  до проведення оцінки та підписання  звіту  про  оцінку  майна;

     - письмові згоди  оцінювачів,  яких  буде  додатково   залучено претендентом  до  проведення  робіт  з  оцінки  майна та підписання звіту про  оцінку майна, завірені їхніми  особистими  підписами,  а  також   копії   кваліфікаційних документів оцінювачів;

    - копія сертифіката  суб'єкта  оціночної  діяльності,  виданого претенденту Фондом державного майна України;

     - інформація про претендента (документ,  який містить відомості про  претендента  щодо  його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним,  з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо);

     - згода на обробку персональних даних.

     Конкурсна пропозиція претендентів  подається  в  запечатаному конверті і  має містити:

-  пропозицію  щодо  ціни  виконання робіт, окремо зазначити вартість рецензії  на звіт про експертну оцінку нерухомості;

-  пропозицію щодо строку виконання  робіт всіх об’єктів (у  календарних днях).

Вимоги до претендентів:

     відповідна кваліфікація оцінювачів, що має підтверджуватися   чинними кваліфікаційними документами  оцінювачів (кваліфікаційне свідоцтво) та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності);

     досвід суб'єкта оціночної  діяльності  у  проведенні  оцінки майна, зокрема подібного майна;

     перелік оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання  звіту  про  оцінку  майна,  їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна, та їх письмові згоди.

         За додатковою інформацією та для подання документів звертатися до Жашківської районної ради:

         адреса: 19200, місто Жашків, вул. Захисників України, 19, телеф.: 6-11-53, 6-11-56.»

 

Олександрівська сільська рада.

Рішення №40-6/VII "Про затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку"

До відома депутатів районної ради!

11 липня 2019 року о 10.00  в залі засідань районної ради відбудеться  

34 сесія районної ради сьомого скликання. На порядок денний сесії виносяться питання:

      1.Про хід виконання рішення районної ради від 24.05.2012 №10-2/VІ “Про програму розвитку галузі свинарства Жашківського району на 2012-2020 роки”.

      2. Про хід виконання рішення районної ради від 24.05.2012 №10-3/VІ “Про програму розвитку галузі молочного скотарства Жашківського району на 2012-2020 роки”.

      3. Про хід виконання рішення районної ради від 17.03.2016 №5-38/VІІ “Про програму  створення зручних  та  доступних умов  реалізації юридичними  та фізичними особами права на одержання адміністративних послуг  у сфері державної реєстрації в Жашківському районі на  2016-2020 роки”.

      4. Про хід виконання рішення районної ради від 18.08.2016 №7-14/VІІ “Про районну програму мобілізаційної підготовки на території Жашківського району на 2016-2020 роки”.

         5. Про хід виконання рішення районної ради від 12.04.2017 №13-13/VІІ “Про комплексну програму забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території району, вжиття заходів щодо ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій та подій на 2017-2020 роки (в новій редакції)”.

         6. Про хід виконання рішення районної ради від 19.05.2016  №6-14/VІІ “Про програму організації рятування людей на водних об’єктах району на 2016-2020 роки”.

         7.Про програму “Вдосконалення  інформаційно – аналітичного  забезпечення розвитку матеріально – технічної бази  Головного управління ДФС у Черкаській області,  збільшення надходжень до бюджету Жашківського району на 2019 рік” .

          8.Про пониження ступеня та перейменування Леміщиського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів  Жашківської районної ради Черкаської області

           9.Про пониження ступеня та перейменування Павлівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Жашківської районної ради Черкаської області

          10. Про пониження ступеня та перейменування Хижнянського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Жашківської районної ради Черкаської області

         11. Про пониження ступеня та перейменування Конельськопопівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Жашківської  районної ради Черкаської област

         12.Про пониження ступеня та перейменування Сорокотязького закладу загальної середньої  освіти І-ІІІ ступенів Жашківської районної  ради Черкаської області.

          13. Про пониження ступеня та перейменування Житницького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Жашківської районної ради Черкаської області.

         14.Про передачу майна спільної власності територіальних громад сіл та міста Жашківського району Черкаської області до комунальної власності Жашківської міської ради.

         15.Про внесення змін до рішення районної ради від 18.12.2018 №30-35/VІІ “Про районний бюджет на 2019 рік”

         16. Про ліквідацію Жашківської дитячої музичної школи

Шановні депутати!

26 червня 2019 року о 10.00 в залі засідання Жашківської районної ради відбудеться засідання 33 позачергової сесії районної ради сьомого скликання. На порядок денний виноситься питання: "Про внесення змін до рішення районної ради від 18.12.2018 №30-35/VII"Про районний бюджет на 2019 рік"

Запрошуємо взяти участь у роботі сесії.

 

 

 

 

Шановні депутати!

04 червня 2019 року о 10.00 в залі засідань районної ради відбудеться друге пленарне засідання 32 сесії районної ради. Запрошуємо взяти участь в роботі сесії.

 

 

 

До відома депутатів районної ради!

23 травня 2019 року о 10.00  в залі засідань районної ради відбудеться  32 сесія районної ради сьомого скликання. На порядок денний сесії виносяться питання:

1.Про звіт голови районної державної адміністрації щодо виконання програм економічного і соціального розвитку Жашківського району та делегованих районною радою повноважень в 2018 році

2.Про інформацію Жашківського відділення поліції Уманського ВП ГУНП в Черкаській області  та Уманської місцевої прокуратури про стан законності, боротьби із злочинністю,охорони громадського порядку та результати діяльності на території Жашківського району  в  2018 році

3. Про створення Вороненського освітнього округу з опорним навчальним закладом та філіями

4. Про створення Пугачівського освітнього округу з опорним навчальним закладом та філіями

5.Про хід виконання рішення районної ради від 28.02.2019 №31-13/VІІ “Про районну програму “Здоров’я населення Жашківщини на 2018-2019 роки” в новій редакції

6.Про  хід виконання рішення районної ради від 21.03.2018 №22-35/VІІ “Про районну програму розвитку медичної допомоги вторинного рівня Жашківського району на 2018-2019 роки”

7.Про хід виконання рішення районної ради від 17.03.2016 №5-7/VІІ “Про районну програму розвитку паліативної допомоги на 2016-2020 роки”

8.Про хід виконання рішення районної ради від 31.01.2018 №20-16/VІІ “Про районну програму “Вчитель” на 2018-2020 роки”

9.Про хід виконання рішення районної ради від 12.06.2018 №24-11/VІІ “Про районну програму розвитку дошкільної освіти на період до 2022 року”

10.Про хід виконання рішення районної ради від 08.08.2018 №26-19/VІІ “Про районну програму запобігання та ліквідації африканської чуми свиней та інших інфекційних хвороб тварин у Жашківському районі на 2018-2020 роки”

11.Про хід виконання рішення районної ради від 24.04.2018 №23-3/VІІ від 24.04.2018 “Про районну програму боротьби з амброзією полинолистою у Жашківському районі на 2018-2022 роки”

12.Про хід виконання рішення районної ради від 08.08.2018 №26-18/VІІ “Про програму підвищення безпеки дорожнього руху в Жашківському районі на 2018-2020 роки”

13. Про програму надання шефської допомоги, фінансування заходів, спрямованих на підвищення рівня бойової готовності військових частин Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України на 2019-2022 роки

14. Про внесення змін до рішення районної ради від 18.12.2018 №30-35/VІІ “Про районний бюджет на 2019 рік”

15. Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення меж села Нагірна Нагірнянської сільської ради Жашківського району Черкаської області

16. Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення меж села Побійна Нагірнянської сільської ради Жашківського району Черкаської області

17. Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення меж села Костянтинівка Нагірнянської сільської ради Жашківського району Черкаської області

18. Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення меж села Тинівка Тинівської сільської ради Жашківського району Черкаської області

19. Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення меж села Павлівка Павлівської сільської ради Жашківського району Черкаської області

20. Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення меж села Баштечки  Баштечківської сільської ради Жашківського району Черкаської області

21. Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення меж адміністративно-територіального утворення села Безпечна  Безпечнівської сільської ради Жашківського району Черкаської області

22. Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення меж села Хижня Хижнянської сільської ради Жашківського району Черкаської області

23.Про надання дозволу відділу освіти районної державної адміністрації на передачу в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл та міста Жашківського району Черкаської області

24. Про зміну частки відрахування орендної плати Жашківському історичному музею

25.Про передачу майна спільної власності територіальних громад сіл та міста Жашківського району Черкаської області до комунальної власності Сорокотязької сільської ради

26. Про оренду майна районної комунальної власності

  27. Про затвердження звітів про незалежну (експертну) оцінку об’єктів районної комунальної власності, що перебувають на балансі Жашківської  ЦБС

 

Оголошення

               Відповідно до рішення районної ради від 24.04.2018 № 23-9/VII «Про створення Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр»  Жашківської районної ради Черкаської області» , п.5.6, 6.3, 6.4 Статуту Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр»  Жашківської районної ради Черкаської області», затвердженого рішенням районної ради від 24.04.2018 № 23-9/VII, наказу Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр»  Жашківської районної ради Черкаської області від 20.08.2018 № 1 «Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу  на заміщення  вакантних посад педагогічних працівників Комунальної установи ”Інклюзивно-ресурсний центр” Жашківської  районної ради» Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр»  Жашківської районної ради оголошує конкурс  на заміщення вакантних посад фахівців ІРЦ:

 • практичного психолога;
 • вчителя-логопеда;
 • вчителя-олігофренопедагога;
 • вчителя лікувальної фізкультури ( реабілітолога).

 

Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр»  Жашківської районної ради Черкаської області знаходиться за адресою: 19200 Черкаська обл. м.Жашків, вул..Соборна, 56.

Умови оплати праці педагогічних працівників Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр»  Жашківської районної ради Черкаської області: посади педагогічних працівників Центру прирівнюються до посад педагогічних працівників спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) згідно з переліком педагогічних посад), заробітна плата складається: із посадового окладу, надбавок від посадового окладу, доплата  та надбавка за вислугу років.

Вимоги до кандидата: вища освіта не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста  за спеціальністю “Дефектологія».

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає особисто конкурсній комісії такі документи:

 1. Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає (особисто або поштою) конкурсній комісії такі документи:
 • копію паспорта громадянина України;
 • письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме у довільній формі;
 • копію трудової книжки;
 • копії документів про освіту з додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 • письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, не передбачені в оголошенні про проведення конкурсу. 

Реєстрація документів від претендента на заміщення вакантної посади  здійснюється Комунальною установою «Інклюзивно-ресурсний центр»  Жашківської районної ради Черкаської області (19200 Черкаська обл. м.Жашків, вул.Соборна, 56).

Строк подання документів – до 31 травня 2019 року.

У разі невідповідності наданих документів встановленим вимогам,  претендентом на заміщення вакантної посади до конкурсного відбору не допускається.

Конкурс передбачає складання кваліфікаційного письмового іспиту та проведення співбесіди, які проводяться за напрямами:

-знання законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами;

-знання основ спеціальної педагогіки.

Конкурс відбудеться у приміщенні відділу освіти райдержадміністрації (19200 Черкаська обл. м.Жашків, вул.Соборна, 56):  04 червня о 10.00 год. – письмовий кваліфікаційний іспит, 05 червня – о 10.00 год. – співбесіда.

Результати конкурсного відбору оприлюднюються на офіційних сайтах  Жашківської районної ради та відділу освіти райдержадміністрації.

За додатковою інформацією про проведення конкурсного відбору звертатись до Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр»  Жашківської районної ради Черкаської області (19200 Черкаська обл. м.Жашків, вул.Соборна, 56),

Мазур Михайло Михайлович,  тел. : 0961657211.

 

 

Оголошення

У рамках впровадження Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва Черкаської області на 2017 - 2020 роки та Програми її реалізації Департаментом регіонального розвитку обласної державної адміністрації спільно з експертами німецької програми GIZ „Готові до співпраці з Німеччиною“ буде проведено Бізнес-майстерню „Шляхи виходу на зовнішні ринки, пошук бізнес-партнерів за кордоном“, на якій учасники дізнаються:

 • Як знайти собі бізнес-партнера в Німеччині?
 • Як підготувати цікаву бізнес-пропозицію?
 • Як ефективно вести переговори з бізнес-партнерами?
 • Як потрапити на безкоштовні бізнес-сесії в Німеччині?
 • Як трансформувати свій бізнес в умовах економіки 4.0?

Також в рамках заходу є можливість пройти співбесіду на участь у безкоштовному стажуванні в Німеччині.

Бізнес-майстерня відбудеться 11 квітня 2019 року о 10.00 год. за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 36/1 (3-й поверх).

Більше інформації про програму за посиланням: https://goo.gl/eE1dis.

Участь у заході безкоштовна за умови попередньої реєстрації за посиланням: https://goo.gl/rEQc67.

Більш детальну інформацію про Бізнес-майстерню та співбесіду на участь у безкоштовних бізнес-сесіях в Німеччині можна отримати у фахівців Департаменту регіонального розвитку обласної державної адміністрації: Вдовиченко Віти (тел. +38 097 722 02 44) та Литвина Богдана (тел. +38 097 675 55 02).

ІНФОРМАЦІЯ про оголошення конкурсу

«22.04.2019 о 9.00 в залі засідань Жашківської районної ради буде проведено конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки вартості комунального майна.

Об’єкти оцінки, мета:

 • Мета: визначення експертної вартості майна,

орендодавець – Жашківська районна рада: приміщення, що знаходиться на другому поверсі двоповерхової будівлі площею 224,9 кв.м., за адресою: м.Жашків, вул.Соборна, 59

- МЕТА: визначення орендної плати за перший (базовий) місяць.

орендодавець -  Жашківська ЦРЛ:

частина приміщення, що знаходиться на другому поверсі п’ятиповерхового стаціонарного корпусу Жашківської ЦРЛ площею 26,3 кв.м,  за адресою: м.Жашків, вул.Лікарняна, 19.

Кінцевий термін подання конкурсної документації 15.04.2019 до 17.00.

Претенденти подають до комісії конкурсну  документацію в запечатаному конверті,  на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс»  із зазначенням об’єкта і дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

     До підтверджуючих  документів належать:

      - заява про  участь  у  конкурсі  за встановленою формою;

     - копії установчого документа претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);

     - копії кваліфікаційних документів оцінювачів,  які працюють  у штатному  складі  і  яких  буде  залучено  до проведення оцінки та підписання  звіту  про  оцінку  майна;

     - письмові згоди  оцінювачів,  яких  буде  додатково   залучено претендентом  до  проведення  робіт  з  оцінки  майна та підписання звіту про  оцінку майна, завірені їхніми  особистими  підписами,  а  також   копії   кваліфікаційних документів оцінювачів;

    - копія сертифіката  суб'єкта  оціночної  діяльності,  виданого претенденту Фондом державного майна України;

     - інформація про претендента (документ,  який містить відомості про  претендента  щодо  його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним,  з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо);

     - згода на обробку персональних даних.

     Конкурсна пропозиція претендентів  подається  в  запечатаному конверті і  має містити:

-  пропозицію  щодо  ціни  виконання робіт, окремо зазначити вартість рецензії  на звіт про експертну оцінку нерухомості;

-  пропозицію щодо строку виконання  робіт всіх об’єктів (у  календарних днях).

Вимоги до претендентів:

     відповідна кваліфікація оцінювачів, що має підтверджуватися   чинними кваліфікаційними документами  оцінювачів (кваліфікаційне свідоцтво) та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності);

     досвід суб'єкта оціночної  діяльності  у  проведенні  оцінки майна, зокрема подібного майна;

     перелік оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання  звіту  про  оцінку  майна,  їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна, та їх письмові згоди.

         За додатковою інформацією та для подання документів звертатися до Жашківської районної ради:

         адреса: 19200, місто Жашків, вул. Захисників України, 19,

 телеф.: 6-11-53, 6-11-56.»

Шановні депутати!

Нагадуємо Вам про обов’язок декларування!

              Згідно статті 45 Закону України «Про запобігання  корупції» особи уповноваженні на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та  депутати місцевих рад  усіх рівнів  зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства  з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

                 Декларація заповнюється та подається особисто суб’єктом декларування на веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції через власний персональний електронний кабінет суб’єкта декларування у системі Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, шляхом заповнення електронної форми. 

Зробимо гарну справу разом

           Ось уже п’ятий рік на українській землі війна, кремлівський агресор продовжує свою смертоносну місію. Більше 500 громадян, які народились та проживають в Жашківському районі були в АТО, за чотири роки війни загинуло та померло 15 Жашківщан. Невимовний біль від втрати захисників рідної землі переповнює серце кожного, хто відчуває біль ближнього та цінує мирне небо над головою.Наші герої гинуть за Україну, а ми повинні  вшанувати пам'ять про них.

         Гідною шаною буде будівництво меморіалу Героям-Борцям за волю та незалежність України.

        Просимо всіх небайдужих громадян долучитись до цієї  справи, щоб спільними зусиллями, спільним матеріальним ресурсом реалізувати даний проект.

Кошти просимо перераховувати на спеціальний рахунок громадської організації “Спілка учасників АТО Жашківщини”,

 

ЄДРПОУ/ДРФО 39944020, Черкаська філія ПАТ КБ ”ПРИВАТБАНК”,

МФО 354347, рахунок №26009051536439(поточний рахунок), або

на картку ПАТ КБ ”ПРИВАТБАНК” №5169 3305 1656 7556

з призначенням платежу: допомога для виготовлення та будівництва  

меморіалу учасникам та загиблим АТО/ООС

 

ІНФОРМАЦІЯ

Вибори 2019: як змінити місце голосування?

2019 рік є роком виборів — і президентських, і парламентських. Згідно з Конституцією України одним із ключових прав громадян є право обирати і бути обраними.

Міністерство юстиції та Центральна виборча комісія розпочала правопросвітницьку кампанію «Я маю право голосу» для того, щоб підвищити правову обізнаність виборців щодо виборчих прав, механізмів їх реалізації та захисту.

Саме тому, Головне територіальне управління юстиції у Черкаській області, в рамках кампанії #ЯМаюПравоГолосу, проводить правове інформування громадян.

До Вашої уваги матеріали про те, як змінити місце голосування.

✔ До 25 березня 2019 року включно зверніться до органу ведення Державного реєстру виборців:

-за місцем перебування на день виборів;

- за місцезнаходженням виборчої дільниці, де буде зручно проголосувати;

- за своєю виборчою адресою (адресою реєстрації).

✔ Подайте письмову заяву про тимчасову зміну місця голосування. Зразок заяви: http://bit.do/zrazok

Необхідні документи: паспорт, посвідчення військовослужбовця/військовий квиток (для військовослужбовців строкової служби), документи, які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування.

✔ Заява розглядається органом ведення Державного реєстру виборців невідкладно, але не пізніше ніж за п’ять днів до дня голосування. Після задоволення заяви виборцю видається посвідчення про тимчасову зміну місця голосування.

✔Обов’язково перевірте себе у списку виборців на дільниці, яку визначено місцем голосування у посвідченні!

 

 Оголошення

про намір передати майно в оренду

Відділ освіти Жашківської райдержадміністрації (балансоутримувач, орендодавець майна) має намір передати в оренду визначені частини нежитлових приміщень, а саме:

 • площею 20 кв.м., розміщеного за адресою:  вул. Євгенії Любомської, 2,  м.Жашків, Черкаська область (Жашківський  заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 Жашківської міської ради Черкаської області);
 • площею 15 кв.м., розміщеного за адресою: вул. Перемоги, 9, с.Сабадаш, Жашківський р-н, Черкаська обл. (Сабадаська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Жашківської районної ради Черкаської області).

Цільове використання: для розміщення автоматичної телефонної станції (АТС).

Кінцевий термін прийняття заяв на оренду – 3.04.2019.

Заяви про оренду приймаються за адресою:  відділ освіти Жашківської районної державної адміністрації, 19201, Черкаська область, м.Жашків, вул.Соборна,56, електронна адреса: zhrvo@i.ua

Довідкову інформацію можна отримати за телефоном : 6-07-24».

 

ІНФОРМАЦІЯ

про оголошення конкурсу

«01.04.2019 о 9.00 в залі засідань Жашківської районної ради буде проведено конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки вартості комунального майна.

Об’єкти оцінки, мета:

- МЕТА: продовження дії договорів оренди та перерахунку орендної плати:

орендодавець -  Жашківська ЦБС:

об’єкти розміщені в будівлі Жашківської центральної бібліотечної системи за адресою: м.Жашків, вул.Соборна,46, а саме:

частина підвального приміщення площею 61,0 кв.м. (орендар – ПП Вітюк О.Б.);

частина нежитлового приміщення площею 13,0 кв.м. (орендар – ПП СПО №1195 компанії «Оріфлейм»);

частина підвального приміщення площею 26,0 кв.м. (орендар – ПП Колісник);

частина нежитлового приміщення площею 161,5 кв.м. (орендар – ЗАТ КБ «Приватбанк»);

частина нежитлового приміщення площею 16,7 кв.м. (орендар – ПП Король О.Л.);

частини нежитлового приміщення площею 13,16 кв.м. (орендар – ПП Левчук О.М.);

частина підвального приміщення площею 45,0 кв.м. (орендар – ПП Малюх О.В.).

Кінцевий термін подання конкурсної документації 25.03.2019 до 17.00.

Претенденти подають до комісії конкурсну  документацію в запечатаному конверті,  на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс»  із зазначенням об’єкта і дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

     До підтверджуючих  документів належать:

      - заява про  участь  у  конкурсі  за встановленою формою;

     - копії установчого документа претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);

     - копії кваліфікаційних документів оцінювачів,  які працюють  у штатному  складі  і  яких  буде  залучено  до проведення оцінки та підписання  звіту  про  оцінку  майна;

     - письмові згоди  оцінювачів,  яких  буде  додатково   залучено претендентом  до  проведення  робіт  з  оцінки  майна та підписання звіту про  оцінку майна, завірені їхніми  особистими  підписами,  а  також   копії   кваліфікаційних документів оцінювачів;

    - копія сертифіката  суб'єкта  оціночної  діяльності,  виданого претенденту Фондом державного майна України;

     - інформація про претендента (документ,  який містить відомості про  претендента  щодо  його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним,  з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо);

     - згода на обробку персональних даних.

     Конкурсна пропозиція претендентів  подається  в  запечатаному конверті і  має містити:

-  пропозицію  щодо  ціни  виконання робіт, окремо зазначити вартість рецензії  на звіт про експертну оцінку нерухомості;

-  пропозицію щодо строку виконання  робіт всіх об’єктів (у  календарних днях).

Вимоги до претендентів:

     відповідна кваліфікація оцінювачів, що має підтверджуватися   чинними кваліфікаційними документами  оцінювачів (кваліфікаційне свідоцтво) та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності);

     досвід суб'єкта оціночної  діяльності  у  проведенні  оцінки майна, зокрема подібного майна;

     перелік оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання  звіту  про  оцінку  майна,  їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна, та їх письмові згоди.

         За додатковою інформацією та для подання документів звертатися до Жашківської районної ради:

         адреса: 19200, місто Жашків, вул. Захисників України, 19,

 телеф.: 6-11-53, 6-11-56.»

Жашківський районний сектор

Філії Державної установи «Центр пробації»  в Черкаській області

Керівництво:

Контактні дані:

 

 

Сторінка в Facebook:

 

Піддубняк Максим Васильович, старший інспектор

Адреса: вул. Миру, 2, м. Жашків, 19201

Телефон: (04747) 6-33-83

E-mail: : chs8_probation@ukr.net

https://www.facebook.com/probation.cherkassy

Графік роботи:

понеділок - четвер з 9-00 до18-00

п’ятниця: з 9-00 до16-45

обідня перерва:  13-00 - 13-45

вихідний : субота, неділя

ПРОБАЦІЯ - ЦЕ ...

 • забезпечення безпеки  суспільства шляхом запобігання вчиненню правопорушень;
 • надання суду інформації, що характеризує обвинувачену особу для прийняття справедливого рішення (складення досудової доповіді);
 • організація виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі;
 • пробаційний нагляд: контроль за особою, яка вчинила правопорушення, а також допомога, спрямована на підтримку такої особи в суспільстві (консультації, мотивування до змін, сприяння у вирішенні проблемних питань);
 • допомога особі, яка готується  до звільнення з місць позбавлення волі, в адаптації до життя в суспільстві.

ВИДИ ПРОБАЦІЇ:

 • Досудова пробація – забезпечення суду інформацією, що характеризує особу, яка обвинувачується у вчиненні правопорушення, з метою врахування обставин її життя для прийняття судом справедливого рішення про міру її відповідальності (складення досудової доповіді).
 • Наглядова пробація - здійснення наглядових та соціально-виховних заходів: надання психологічної, консультативної та інших видів допомоги, сприяння працевлаштуванню, залучення до навчання, участь у виховних заходах та соціально-корисній діяльності, проведення індивідуально-профілактичної роботи відносно особи, до якої застосовується пробація.
 • Пенітенціарна пробація - це допомога особі, яка готується  до звільнення з місць позбавлення волі у трудовому та побутовому влаштуванні за обраним нею місцем проживання, влаштування до закладів охорони здоров’я та сприяння в адаптації до життя у суспільстві.

 

ДО КОГО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ПРОБАЦІЯ?

 • особа, щодо якої складається досудова доповідь;
 • особа, засуджена до покарання, що не пов’язане з позбавленням волі, як от: заборона обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадські та виправні роботи;
 • особа, якій покарання у виді позбавлення волі замінено на покарання у виді громадських або виправних робіт;
 • особа, звільнена з випробувальним терміном від відбування покарання у виді позбавлення (обмеження) волі;
 • звільнена від відбування покарання вагітна жінка та жінка, яка має дитину віком до трьох років
 • особа, яка готується до звільнення з місць позбавлення волі.

Копії рішень Кривчунської сільської ради №33-6/VI від 20.07.2018 та № 33 - 7/VII від 20.07.2018 р.

________________________________________________

 

Рішення Про бюджет Пугачіської сільської ради на 2019 рік від 21 грудня №55-

Рішення Про бюджет Хижнянської сільської ради на 2019 рік від 22 грудня N40-II/VII

Рішення Про бюджет Сорокотягзьської сільської ради на 2019 рік від 22 грудня №30-4/VIІ

Рішення Про бюджет Вороненської сільської ради на 2019 рік від  22.12.2018 №  24-2 / VІІ

Рішення Про бюджет Шуляківської сільської ради на 2019 рік від 21 грудня №23-1/VІІ

Рішення про бюджет Кривчунської сільської ради на 2019 рік від 22.12.2018 №39-2/VII

Рішення Про бюджет Олександрівської сільської ради на 2019 рік від 21.12.2018 №34-8/VII

Рішення Про бюджет Павлівської сільської ради від 21.12.2018 №27-2/VII

Рішення Про сільський бюджет на 2019 рік (Червонокутська сільська рада) від 21 грудня 2018 року № 52-1/VІI

Рішення Про сільський бюджет на 2019 рік.(Леміщиська сільська рада) від 19.12.2018 №20 -4 /VІІ

Рішення Баштечківської сільської ради від 22.12.2018 №31-2/VII"Про сільський бюджет на 2019 рік"

------------

Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету     Паспорт бюджетних програм місцевого бюджету станом 9.10.2018