Жашківська районна рада

На апаратній нараді РДА обговорено пілотний проект щодо подолання незадекларованої праці, започаткованого урядом України спільно з МОП

Переглядів: 955

 

27 червня 2017 року питання  роботи райдержадміністрації розглянуто  під час апаратної наради, яку провів голова райдержадміністрації Сергій Бойко, за участю голови районної ради Максима Салія, першого заступника голови Юрія Барабаша, заступника голови РДА Таїсії Федоренко, керівника апарату РДА Антоніни Врочинської, керівників структурних підрозділів РДА, відділів й секторів апарату райдержадміністрації, міського та сільських голів.

Про забезпечення своєчасної сплати податків, внесення інших обов’язкових платежів до бюджетів та ефективного використання бюджетних коштів, поінформували начальник фінансового управління райдержадміністрації  Галина Загребельна, заступник начальника -  начальник Жашківського відділення Уманської об'єднаної державної податкової   інспекції  Марина Акулінічева, начальник відділу обслуговування громадян Жашківського відділення Уманського відділення Уманського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Черкаської області Інна Кулибаба.

Про старт пілотного проекту щодо подолання незадекларованої праці, започаткованого урядом України спільно з МОП поінформувала головний державний інспектор з питань праці Управління держпраці в Черкаській області Ірина Вержановська. Відмінність трудового та цивільного договору

Відповідно до чинного законодавства виконання робіт, надання послуг фізичною особою може здійснюватися як на підставі трудового, так і цивільно-правового договору. Основною відмінністю трудових договорів від цивільно-правового договору (ЦПД) є те, що перші регламентуються Кодексом законів про працю, а інші — Цивільним кодексом України (ЦКУ).

Відповідно до ст. 21 КЗпП трудовий договір — це угода між працівником і роботодавцем, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку, а роботодавець зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін. Дотримання внутрішнього трудового розпорядку означає, зокрема, що робочий час встановлюється не особою, яка за угодою має виконувати роботу, а роботодавцем (наприклад, охорона приміщення у дні та години, визначені роботодавцем із додержанням норм законодавства про працю щодо тривалості робочого часу). Працівнику гарантуються заробітна плата, встановлені трудовим законодавством гарантії, пільги, компенсації тощо, до трудової книжки вноситься відповідний запис. Загальне визначення ЦПД наведено у ст. 626 ЦКУ. Це домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків. Найпоширенішими серед ЦПД є договори: на виконання робіт (договори підряду); на надання послуг. За ЦПД підрядник на відміну від працівника не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку, він сам організовує і виконує свою роботу. У трудовій книжці запис про виконання роботи за ЦПД не робиться. Мета укладання трудового договору — організація процесу праці. Відповідно, предметом є сам процес праці, тобто виконання певної роботи (певних трудових функцій) за конкретною кваліфікацією, професією, посадою. За ЦПД процес організації праці залишається за його межами, метою договору є отримання певного матеріального результату. Оплата роботи, відповідно до вимог трудового договору роботодавець зобов’язаний регулярно виплачувати заробітну плату за виконану роботу в установлені для її виплати строки, а її розмір не може бути нижче за мінімальну заробітну плату. Водночас за ЦПД оплачується не процес праці, а її результати, котрі визначають після закінчення роботи і оформлюють актами здавання-приймання виконаних робіт (наданих послуг), на підставі яких провадиться їх оплата. Договором також може бути передбачено попередню або поетапну оплату. Відповідальність сторін у разі порушення працівником обов’язків трудового договору його може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності (догана або звільнення). Крім того, працівники несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, установі, внаслідок порушення покладених на них трудових обов’язків у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше свого середнього місячного заробітку. Матеріальна відповідальність понад середній місячний заробіток допускається лише у випадках, зазначених у статтях 132 та 134 КЗпП. Відповідно до ст. 837 Цивільного кодексу за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов’язується прийняти та оплатити виконану роботу згідно з актом виконаних робіт. Відповідальність виконавця роботи за порушення ЦПД насамперед має встановлюватися самим договором (пеня, штраф тощо). У трудових відносинах такі види санкцій не допускаються. Охорона праці у трудових відносинах на роботодавця покладається низка обов’язків щодо працівника, які підлягають виконанню незалежно від змісту трудового договору. Так, зокрема, роботодавець зобов’язаний забезпечити працівникові безпечні та нешкідливі умови праці. Крім того, він не має права вимагати від працівника виконання роботи, пов’язаної із явною небезпекою для життя, а також в умовах, що не відповідають законодавству про працю. Щодо цивільно-правових відносин, то в даному випадку подібних вимог немає, а визначальним фактором для умов праці виконавця є те, про що домовились сторони. За договором підряду відповідно до ст. 837 Цивільного кодексу одна сторона (підрядник) зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника). Таким чином, власний ризик виконавця робіт істотно відрізняє ЦПД від трудового договору. ЦПД на окремі професії в окремих випадках можливо укладання ЦПД для виконання робіт за певною професією, але за умови, що виконавці є приватними підприємцями. Наприклад, ст. 33 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.92 року № 2801-XII передбачено, що медична допомога надається відповідно до медичних показань професійно підготовленими медичними працівниками, які перебувають у трудових відносинах із закладами охорони здоров’я, що забезпечують надання медичної допомоги згідно з одержаною відповідно до закону ліцензією, та фізичними особами — підприємцями, які зареєстровані та одержали відповідну ліцензію в установленому законом порядку і можуть перебувати з цими закладами у цивільно-правових відносинах. Відповідно до ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 року № 996-XIV передбачено, що підприємство може користуватися послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи.

Про надання соціальних послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах на базі територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Жашківського району доповіла

директор територіального центру    соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  Жашківського району. Територіальний центр включає в себе такі структурні підрозділи: відділення соціальної допомоги вдома; два стаціонарні відділення в м. Жашків на 26 ліжко-місць, і у с. Вороне на 35 ліжко-місць; відділення денного перебування; пункт прокату; відділення благодійної діяльності. Всього на даний час структурними підрозділами терцентру обслуговується 1158 осіб, відділенням соціальної допомоги вдома 529 особи, в стаціонарних відділеннях 49 осіб, відділенням денного перебування 484 відділенням благодійної діяльності 72 пункт прокату 24. Штатна чисельність працівників терцентру становить 73 шт.од., із них соц робітників 34. Майже в кожному селі є соціальні робітники, які надають соціальну послугу догляд вдома. Неохопленими є села: Безпечна, Королівка, Вільшанка , Вороне в яких відсутні люди які потребують соціальної допомоги. Наказом Міністерства соціальної політики України затверджено 19 видів соціальних послуг. На 8 соціальних послуг уже затверджено Державний Стандарт: догляд вдома, догляд стаціонарний, денний догляд, підтримане проживання, соціальна адаптація, надання притулку, консультування, представництво інтересів, посередництво, соціальна профілактика. Ми надаємо соціальну послугу догляд вдома це - допомога у самообслуговуванні (дотримання особистої гігієни, рухового режиму, годування), у пересуванні в побутових умовах, у веденні домашнього господарства (закупівля продуктів харчування, ліків та інших товарів, приготування їжі, прання, прибирання житла, оплата комунальних платежів, дрібний ремонт одягу, взуття тощо), в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами (виклик лікаря, комунальних служб, транспортних служб тощо); навчання навичкам самообслуговування; допомога у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними; психологічна підтримка; надання інформації з питань соціального захисту населення; допомога в отриманні безоплатної правової допомоги; допомога в оформленні документів. З кожним підопічним заключається договір, складається індивідуальний план, де вказується робота, яку повинен виконувати соціальний робітник із зазначенням часу на цю роботу. Соціальні робітники ведуть щоденники, де записують виконану роботу і підопічні розписуються. Працівники відвідують своїх підопічних 2 рази на тиждень, згідно складеного графіка. Надають платні послуги, тим хто має працездатних дітей, 0,58 коп. за хвилину роботи. В обох стаціонарних відділеннях надається соціальна послуга догляд стаціонарний  це  - створення умов для проживання (надання ліжко-місця з комунально-побутовими послугами в стаціонарних умовах); забезпечення харчуванням, твердим, м’яким інвентарем; допомога у самообслуговуванні (дотримання особистої гігієни, рухового режиму, прийом ліків, годування); спостереження за станом здоров'я, організація надання реабілітаційних та медичних послуг; допомога у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними; навчання навичкам самообслуговування; організація розпорядку дня, у тому числі денної зайнятості, дозвілля. На даний час стаціонарні відділення забезпечені всім необхідним: м’яким і твердим інвентарем, побутовою технікою, продуктами харчування. Харчування 4-разове, вартість харчування вдень у Жашківському стаціонарному відділенні становить 35,32 грн., а у Вороненському стаціонарному відділенні - 34,91 грн.,  вартість проживання в Жашкові – 4815,00 грн./міс., у Вороному – 5310,00 грн./міс. Відділення соціально-побутової адаптації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 №1093, переіменовано на відділення денного перебування. Дане відділення може надавати такі послуги: соціальна адаптація, денний догляд, консультвання, представництво інтересів, соціальна профілактика, посередництво (медіація). На даний час ми надаємо тільки послугу соціальної адаптації це –  допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх вирішення, складання плану виходу із складної життєвої ситуації; залучення отримувача до вирішення власної складної життєвої ситуації; надання інформації з питань соціального захисту населення; навчання, формування та розвиток соціальних навичок, умінь, соціальної компетенції; представництво інтересів; корекція психологічного стану та поведінки в повсякденному житті; надання психологічної підтримки; допомога в оформленні документів; сприяння працевлаштуванню; допомога у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв’язків; організація клубів за інтересами, клубів активного довголіття, університетів третього віку; допомога в організації денної зайнятості та дозвілля; сприяння організації та діяльності груп самодопомоги; консультування це – допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх вирішення, складання плану виходу із складної життєвої ситуації; психологічне консультування; сприяння в отриманні правової допомоги; представництво інтересів це  - ведення переговорів від імені отримувача соціальних послуг; допомога в оформленні або відновленні документів; сприяння в реєстрації місця проживання або перебування; допомога у розшуку рідних та близьких, відновленні родинних та соціальних зв’язків; сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем проживання/перебування, встановленні зв’язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами тощо; посередництво (медіаціяце - допомога у врегулюванні конфліктів; ведення переговорів; опрацювання шляхів та умов розв’язання конфлікту. Послуга, яка вважається основною це – денний догляд, але ми не можемо її надавати, бо денний догляд це - забезпечення умов для денного перебування; забезпечення харчуванням; допомога у самообслуговуванні (дотримання особистої гігієни, рухового режиму, прийом ліків, годування); спостереження за станом здоров'я, надання реабілітаційних послуг; формування та підтримка навичок самообслуговування; психологічна підтримка; організація денної зайнятості, дозвілля, а для цього необхідне впершу чергу приміщення з усіма зручностями, з кухнею обов’язково, додаткові кошти, додаткові ставки. Але в цьому відділенні у нас є мультидисциплінарна бригада, куди входять соціальні робітник, медична сестра, робітник по ремонту обладнання і будівель, водій, які, з-за потреби, згідно затвердженого графіка, виїзджають до пенсіонерів і надають їм допомогу в обробітку городу, ремонті будівель та парканів, косіння трави та інше. Є Університет ІІІ віку, де наші пенсіонери можуть навчитися користуватися комп’ютером, послухати лекції на питання як їх цікавлять про оформлення супсидії, юридичні і нотаріальні дії, перерахунок пенсії і її оформлення та інші питання. При терцентрі є і пункти прокату, де жителі Жашківського району, незалежно від віку, можуть отримати засіб реабілітації на прокат - інвалідну коляску, палиці, ходунки. Працівники терцентру стараються надавати соціальні послуги якісно, вчасно, щоб люди, які їх потребують, не відчували себе покинутими. В газеті «Жашківщина» і ТРК «Жасмін», радіомовленню висвітлюємо свою роботу, надаємо певну інформацію і в разі потреби просимо звертатися до нас, вказуючи адресу, телефони, бо ми завжди готові допомогти.

Про підготовку підприємств паливно – енергетичного комплексу, житлово – комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2017 – 2018 року начальник відділу економічного розвитку, містобудування, архітектури та житлово – комунального господарства райдержадміністрації Олена Кривошея. Розпорядженням районної державної адміністрації  від 29.05.2017                        № 114  «Про підготовку підприємств паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та  об’єктів соціальної сфери до стабільної роботи в осінньо-зимовий період  2017-2018 років», затверджено заходи та розпочато підготовку до осінньо-зимового періоду  2017-2018. Наказами керівників кожного структурного підрозділу затверджено власний план заходів з підготовки до зими. Підприємствами надавачами комунальних послуг розпочато підготовку до опалювального сезону. Централізоване постачання тепла в районі  здійснює Жашківське  підприємство теплових мереж. Для підготовки до осінньо-зимового періоду 2017-2018 рр. Жашківським підприємством теплових мереж  планується виконати: ревізію та ремонт  мережних насосів; ревізію і ремонт контрольно-вимірювальних приладів (КВП) і автоматики;  ревізію і ремонт  арматури хімічної очистки води (ХВО); ремонт резервуарів підпиточної води; ремонт покрівлі котельні; прочистка і ремонт  газоходів  з перевіркою тяги; заміна частини трубопроводу; гідравлічне випробування теплових мереж; ревізію та ремонт запірної арматури  теплових мереж; ревізію та ремонт  підживлюючих насосів; ремонт та заміну манометрів; ремонт та ревізію газозапірної арматури; повірку приладів обліку газу. Комунальним підприємством «Енергія росту» до початку опалювального сезону заплановано та проводяться роботи щодо оснащення котелень закладів соціальної сфери котлами на альтернативних видах палива ( дрова, солома). Проведено переговори та буде встановлено котли в наступних закладах: ЗОШ Вороне всановлення котла на дровах вартістю 450,0 тис. грн.. за рахунок спонсорських коштів; ЗОШ Пугачівка всановлення  котла ТОВ «Теплотвор «та передача їх в оренду комунальному підприємству; ЗОШ Олександрівка всановлення  котла ТОВ «Теплотвор» та передача їх в оренду комунальному підприємству; ЗОШ Тетерівка встановлення котла на соломі ФГ «Гросад» та передача їх в оренду комунальному підприємству; ЗОШ № 3 м.Жашків встановлення котла на соломі ФГ «Гросад» та передача їх в оренду комунальному підприємству; ЗОШ Соколівка встановлення котла на соломі за рахунок спонсорських коштів. Жашківське відділення територіального центру встановлення котла на дровах за рахунок коштів комунального підприємства. Мережу установ та закладів культури Жашківського району складають 71 заклад, з них 35 клубних, 34 бібліотеки, дитяча музична школа з філіями в селах Бузівка, Тетерівка, історичний музей з філією в селі Конельська Попівка та у місті Жашкові музей української гармоніки. Мережа закладів культури збережена повністю. З сільських клубних закладів повністю опалюється Соколівський і  Тетерівський сільські будинки культури. Бузівський, Нагірнянський, Червонокутський сільські будинки культури опалюються частково. В них опалюються кімнати для гурткової роботи і бібліотеки. Опалювальні системи Бузівського і Нагірнянського сільських будинків культури знаходяться у задовільному стані. У 2016 році виготовлена проектно-кошторисна документація по будівництву  споруд для очищення стічних вод інфекційного відділення. Для реалізації проекту виділені кошти обласної субвенції в сумі 854,0 тис.грн. та кошти місцевого бюджету в сумі 94,9 тис.грн. Проводяться підготовчі роботи (оформлення договорів, подання Декларації  в управління архітектурно-будівельної інспекції про початок виконання будівельних робіт). Комунальний заклад Жашківської районної ради «ЦПМСД Жашківського району» затверджено план –заходів по підготовці закладів до опалювального сезону 2017-2018 року. 

         По завершенню наради голова райдержадміністрації Сергій Бойко надав ряд рекомендацій та доручень.

Джерело офіційний веб сайт Жашківської РДА« повернутися до списку новин