Жашківська районна рада
Жашківський район, Черкаська область

Оголошення

ІНФОРМАЦІЯ про оголошення конкурсу

 

            «Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні» та на виконання розпорядження заступника голови районної ради від 13.06.2018 №24-27 «Про конкурс на посаду директора комунального підприємства «Енергія росту» Жашківської районної ради», Жашківська районна рада оголошує про проведення конкурсного відбору кандидатур на посаду директора комунального підприємства «Енергія росту» Жашківської районної ради.

Кінцевий термін прийняття документів на участь у конкурсі – 10 липня 2018 року до 16.00.

Дата проведення конкурсу – 19 липня 2018 року об 11.00 в Жашківській районній раді.

Комунальне підприємство «Енергія росту» Жашківської районної ради (далі – Підприємство), місцезнаходження Підприємства: 19200, вул.Шевченка (Давиденка), 50, м. Жашків Черкаської обл.

Метою створення і діяльності Підприємства є одержання прибутку від провадження господарської діяльності в галузі забезпечення потреб бюджетних установ соціальної сфери, ОСББ та населення в наданні послуг теплопостачання, організація та проведення поточного і капітального ремонтів, реконструкцій і модернізацій будівель та споруд, теплових пунктів, теплових мереж, водопостачання та водовідведення, об’єктів рухомого та нерухомого майна.

2.2. Основними видами діяльності Підприємства є:

2.2.1. постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря;

2.2.2.монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціювання;

2.2.3. інші будівельно-монтажні роботи;

2.2.4 виконання пусконалагоджувальних робіт на власних об’єктах, а також на договірних засадах  іншим  юридичним та фізичним особам;

2.2.5. організація контролю за раціональним використанням споживачами теплової енергії, що реалізується;

2.2.6. виконання робіт по капітальному та поточному ремонтах рухомого та нерухомого майна;

2.2.7. виконання розрахунків та надання консультативних послуг по питанню калькулювання собівартості (продукції або послуг) і ціноутворення;

2.2.8. організація збору власними силами платежів за послуги теплопостачання, проведення аналізу надходження коштів від споживачів за укладеними договорами  і  асигнуваннями з місцевого бюджету;

2.2.9. підвищення кваліфікації персоналу;

2.2.10. організація усіх видів посередницької діяльності по наданню послуг споживачам;

2.2.11. розробка проектно-технічної документації на реконструкцію, модернізацію та заміну газопроводів та газового обладнання котелень;

2.2.12. виконання монтажних робіт теплових мереж, газового і теплотехнічного обладнання котелень і теплових пунктів;

2.2.13. надання послуг автотранспортом;

2.2.14. консультативні послуги (видача технічних умов, ведення технічного нагляду та ін.);

2.2.15. виконання будівельних та ремонтних робіт будівель та приміщень.

Претендент повинен мати вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Досвід роботи має становити не менше 3 років.

Для участі у Конкурсному відборі Претендент особисто подає разом із заявою про участь у конкурсному відборі у паперовому вигляді:

1) копію документа, що посвідчує особу;

2) копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи;

3) копію документа про вищу освіту;

4) біографічну довідку (резюме);

5) конкурсну пропозицію;

6) згоду на обробку персональних даних;

7) рішення чи протокол (подається лише у випадку, коли кандидатуру Претендента висуває профспілка або загальні збори трудового колективу підприємства);

8) довідку про несудимість;

9) інші документи, які на думку Претендента, підтверджують його професійні чи моральні якості.

 Претенденти подають Конкурсні пропозиції, що містять:

1) перспективний план розвитку підприємства, установи, закладу;

2) пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства, установи, закладу тощо.

За додатковою інформацією  та для подання документів звертатися до  Жашківської районної ради:

 адреса: 19201, місто Жашків, вул. Захисників України, 19,

         телефон 6-11-56.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

 

Про проведення семінару

 

В рамках реалізації Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва в Черкаській області на 2017-2020 роки, для підвищення рівня знань представників бізнесу з метою дотримання законодавства про працю та уникнення штрафних санкцій Департаментом регіонального розвитку Черкаської обласної державної адміністрації спільно з Черкаською міською профспілковою організацією Черкаської обласної профспілки „Солідарність“ проводиться безкоштовний семінар на тему: „Зміни в організації оплати праці та міри відповідальності за порушення законодавства про працю та зайнятість“.

Семінар відбудеться 07 червня 2018 року об 10:30 за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 17 (Черкаський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій).

До участі в заході запрошуються роботодавці-власники бізнесу, фізичні особи-підприємці, бухгалтери та працівники по роботі з кадрами.

В ході семінару будуть розглядатися питання:

про зміни в організації оплати праці у всіх суб’єктів господарювання, тарифна сітка (схема посадових окладів);

класифікатор професій, види трудових договорів, організація роботи (п’ятиденний та шестиденний робочий тиждень, неповний робочий час, гнучкий графік роботи, підсумований облік, ненормований робочий час);

ведення трудових книжок на підприємстві та у фізичних особах-підприємцях;

соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (законодавчі зміни);

перевірки підприємств та фізичних осіб державними контролюючими органами, практика перевірок підприємств та підприємців України та інші.

Участь у заході можливо лише після реєстрації. Зареєструватися можна
за телефоном (067)899-41-95 Ракова Ольга Федорівна, або на e-mail: mail_rakova@ukr.net.

ІНФОРМАЦІЯ про оголошення конкурсу

 

«31.05.2018  о 9.00 в залі засідань Жашківської районної ради буде проведено конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки вартості комунального майна.

Об’єкти оцінки, мета:

- з метою продовження дії договорів оренди та перерахунку орендної плати:

орендодавець (балансоутримувач) – відділ освіти РДА:

частина нежитлового приміщення районної комунальної власності, площею 69,6 кв.м. за адресою м.Жашків вул. Миру, 11 (орендар – ФОП Громова Т.Я.);

частина нежитлового приміщення районної комунальної власності, площею 20,0 кв.м. за адресою м.Жашків вул. Євгенії Любомської, 2 ( орендар – ПАТ «Укртелеком»);

частина нежитлового приміщення районної комунальної власності, площею 15,0 кв.м. за адресою Жашківський р-н, с.Сабадаш, вул. Перемоги,9 (орендар – ПАТ «Укртелеком»).

Кінцевий термін подання конкурсної документації 23.05.2018 до 17.00.

Претенденти подають до комісії конкурсну  документацію в запечатаному конверті,  на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс»  із зазначенням об’єкта і дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

     До підтвердних  документів належать:

     - заява про  участь  у  конкурсі  за встановленою формою;

     - копії установчого документа претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);

     - копії кваліфікаційних документів оцінювачів,  які працюють  у штатному  складі  і  яких  буде  залучено  до проведення оцінки та підписання  звіту  про  оцінку  майна;

     - письмові згоди  оцінювачів,  яких  буде  додатково   залучено претендентом  до  проведення  робіт  з  оцінки  майна та підписання звіту про  оцінку майна, завірені їхніми 
особистими  підписами,  а  також   копії   кваліфікаційних документів оцінювачів;

    - копія сертифіката  суб'єкта  оціночної  діяльності,  виданого претенденту Фондом державного майна України;

     - інформація про претендента (документ,  який містить відомості про  претендента  щодо  його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним,  з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо);

     - згода на обробку персональних даних.

     Конкурсна пропозиція претендентів  подається  в  запечатаному конверті і  має містити:

-  пропозицію  щодо  ціни  виконання робіт, окремо зазначити вартість рецензії  на звіт про експертну оцінку нерухомості;

-  пропозицію щодо строку виконання  робіт всіх об’єктів (у  календарних днях).

Вимоги до претендентів:

     відповідна кваліфікація оцінювачів, що має підтверджуватися   чинними кваліфікаційними документами  оцінювачів (кваліфікаційне свідоцтво) та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності);

     досвід суб'єкта оціночної  діяльності  у  проведенні  оцінки майна, зокрема подібного майна;

     перелік оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання  звіту  про  оцінку  майна,  їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна, та їх письмові згоди.

         За додатковою інформацією та для подання документів звертатися до Жашківської районної ради:

         адреса: 19200, місто Жашків, вул. Захисників України, 19,

 телеф.: 6-11-55, 6-11-56.»

Оприлюднено 11.05.2018

ПОВІДОМЛЕННЯ про результати конкурсного відбору!

 

22.05.2018 в Жашківській  районній раді відбувся конкурс по відбору кандидатур на посаду директора Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Жашківської районної ради Черкаської області.

Переможцем конкурсу визначений МАЗУР Михайло Михайлович.

Комісією рекомендовано кандидатуру Мазура М.М. на посаду директора Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Жашківської районної ради Черкаської області» та винести проект рішення про його призначення на розгляд сесії Жашківської районної ради .

оголошення

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», Жашківська районна рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади начальника відділу юридичного забезпечення діяльності районної ради.

Особи, котрі бажають взяти участь у конкурсі подають до конкурсної комісії районної ради такі документи:

  • заяву про участь  у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленим законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;
  • згоду на збір та обробку персональних даних;
  • заповнену особову  картку форми П 2-ДС з відповідними додатками;
  • дві фотографії розміром 4 х 6 см ;
  • копію документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
  • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (nazk.gov.ua).
  • копію паспорта громадянина України;
  • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
  • допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

 

Вимоги до кандидатів на заміщення вакантної  посади:

Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо- кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше 3 років або при необхідності (виходячи із виконання виконавчим органом завдань та функцій) стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років; післядипломна освіта у галузі знань «Державне управління»; обов’язкове досконале володіння комп’ютером та державною мовою.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається кадровою службою.

Документи приймаються до 29.04.2018 за адресою: м.Жашків, вул.Захисників України, 19, Жашківська районна рада,  тел. 6-11-52

ІНФОРМАЦІЯ про оголошення конкурсу

02.05.2018 о 14.00 в залі засідань Жашківської районної ради буде проведено конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки вартості комунального майна.

Об’єкт оцінки:  частина нежитлового приміщення майна спільної власності територіальних громад сіл та міста Жашківського району Черкаської області  площею 19,3 кв.м.

Вищевказане приміщення знаходиться за адресою: Черкаська обл., м.Жашків вул. Захисників України, 3, кінотеатр «Космос» ІІ поверх.

Мета: визначення орендної плати за перший/базовий місяць оренди.

Кінцевий термін подання конкурсної документації 24.04.2018 до 16.00.

Претенденти подають до комісії конкурсну  документацію в запечатаному конверті,  на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс»  із зазначенням об’єкта і дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

     До підтвердних  документів належать:

     - заява про  участь  у  конкурсі  за встановленою формою;

     - копії установчого документа претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);

     - копії кваліфікаційних документів оцінювачів,  які працюють  у штатному  складі  і  яких  буде  залучено  до проведення оцінки та підписання  звіту  про  оцінку  майна;

     - письмові згоди  оцінювачів,  яких  буде  додатково   залучено претендентом  до  проведення  робіт  з  оцінки  майна та підписання звіту про  оцінку майна, завірені їхніми особистими  підписами,  а  також  копії   кваліфікаційних документів оцінювачів;

    - копія сертифіката  суб'єкта  оціночної  діяльності,  виданого претенденту Фондом державного майна України;

     - інформація про претендента (документ,  який містить відомості про  претендента  щодо  його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним,  з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо);

     - згода на обробку персональних даних.

     Конкурсна пропозиція претендентів  подається  в  запечатаному конверті і  має містити:

-  пропозицію  щодо  ціни  виконання робіт, окремо зазначити вартість рецензії  на звіт про експертну оцінку нерухомості;

-  пропозицію щодо строку виконання  робіт всіх об’єктів (у  календарних днях).

Вимоги до претендентів:

     відповідна кваліфікація оцінювачів, що має підтверджуватися   чинними кваліфікаційними документами  оцінювачів (кваліфікаційне свідоцтво) та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності);

     досвід суб'єкта оціночної  діяльності  у  проведенні  оцінки майна, зокрема подібного майна;

     перелік оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання  звіту  про  оцінку  майна,  їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна, та їх письмові згоди.

         За додатковою інформацією та для подання документів звертатися до Жашківської районної ради:

         адреса: 19200, місто Жашків, вул. Захисників України (Костромська), 19, телеф.: 6-11-55, 6-11-56.»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рішення Вільшанської сільської ради №27-3/VII від 17 жовтня 2017 року "Про затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку"

Рішення Хижнянської сільської ради №32-3/VII від 28.03.2018 року " Про затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку"

Рішення Житницької сільської ради №15-5/VII від 29.09.2017 року "Про затвердження технічної документації про нормативно - грошову оцінку"

Рішення Тетерівської сільської ради №17 - Б/VII від 23.08.2017 року "Про затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку"

Рішення Кривчунецької сільської ради №25-3/VII від 18.12.2017 "Про затвердження технічної документації  про нормативно грошову оцінку"

Паспорт бюджетної програми на 2017 рік та його форма (Додаток) (оприлюднено 10.10.2017)

__________________________________________________________________________________

Інформація  «Про затвердження паспорта бюджетної програми» на 2017 рік

«Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік»

"Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету"(оприлюднено 19.06.2017)

"Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету" (оприлюднено 06.09.2017)

"Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету"(оприлюднено 27.12.2017)

"Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету"(оприлюднено 17.01.2018)

"Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету із змінами"(оприлюднено 26.02.2018)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 1 січня 2018 року (оприлюднено 9.01.2017)

"Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету із змінами" (оприлюднено 02.04.2018 року)